<
X

 

ฮวงจุ้ยหน้าต่าง เสริมพลังไหลเวียนให้บ้าน


ฮวงจุ้ยหน้าต่าง เสริมพลังไหลเวียนให้บ้าน

1.บ้านที่ดีต้องมีหน้าต่างเยอะๆ
หากเราหวังเพียงแค่ให้กระแสพลังที่ดีนั้นผ่านมาแค่ ทางช่องประตูเพียงอย่างเดียว การที่จะนำเอาพลังนั้นเข้าไปหล่อเลี้ยงทั่วอาคารสถานที่จะเป็น ไปได้ยากมาก ดังนั้นการที่เรามีหน้าต่างเป็นปริมาณมาก ก็จะเป็นตัวที่ช่วยสร้างความมั่นใจได้ ว่ากระแสพลังจะสามารถหลากไหลเข้ามาหล่อเลี้ยงที่พักอาศัยของเราได้เต็มที่ 

2.ต้องเปิดหน้าต่างของบ้านเราทุกๆวัน
เพื่อให้กระแสพลังใหม่ๆนั้นส่งเข้ามาได้ อยู่เสมอๆ เพราะหากเราไม่ได้เปิดหน้าต่างก็ยังเท่ากับว่าเราไม่สามารถนำเอากระแสพลังจาก ภายนอกมาหล่อเลี้ยงที่พักอาศัยของเราได้ และนอกจากนั้นการที่เราไม่ได้เปิดหน้าต่างก็เท่า กับเราต้องทำการหายใจเอาแต่อากาศเดิมๆเข้าไปในร่างกายอยู่ตลอดเวลาให้เปิดไว้อย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อวันครับ

3.หน้าต่างถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมความเป็นมงคลให้กับประตูบ้านได้
หากทิศประตูของบ้านนั้นไม่ได้เจอทิศดี ซินแสก็จะมองว่า สามารถเลือกที่จะเปิดหน้าต่างในทิศอื่นๆในปริมาณหรือพื้นที่เยอะๆได้หรือไม่ เพื่อที่จะรับกระแสพลังที่ดีที่เป็นมงคลให้ผ่านเข้ามาเพื่อช่วยชดเชยกระแสพลังที่ไม่เป็นมงคลของทิศประตูนั่นเองครับ


by : Love Of Lifes

ที่มา : TerraBKK
 

 


ย้อนกลับ