<
X

 

เกี่ยวกับเรา
จุดเริ่มต้นก่อกำเนิดด้วยการเล็งเห็นถึงความสำคัญในคุณค่าแห่งความงามและความรัก ในเรื่องสุขภาพและผิวพรรณ  ภายใต้เครื่องหมายการค้า L O L : Love of Lifes  ด้วยศาสตร์และศิลป์ในคุณค่าแห่งรัก  กับเรื่องราว ของความรื่นรมย์ที่ชวนค้นหา Love Of Lifes เปรียบดั่งองค์การสร้างสรรค์ ความสุข ความเข้าใจในชีวิต ที่ส่งผ่านผลิตภัณฑ์อันหลากหลายด้วยความรักและมิตรภาพ